ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ

บริการงานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ Ventilation System

NJY GROUP มีบริการให้คำปรึกษาด้านระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศและระบบกำจัดฝุ่น สำหรับอาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและอาคารขนาดใหญ่ โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

ตัวอย่างงานบริการด้านระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ

โครงการ ชุดดูดละอองข้าว ชุดขัดขาว ขัดมัน (Dust collector)

โครงการ ชุดดูดละอองข้าว ชุดขัดขาว ขัดมัน (Dust collector)

โครงการ ชุดดูดละอองข้าว ชุดขัดขาว ขัดมัน โรงสีข้าวกิจเจริญชัย จังหวัด กาญจนบุรี

ชุดดูดละอองแกลบของไซโล (Dust collector)

โครงการ ชุดดูดละอองแกลบของไซโลเพื่อป้อนแกลบให้โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงงานอายิโนโมโต๊ะ จังหวัด อยุธยา (Dust collector)

โครงการ ชุดดูดละอองแกลบของไซโลเพื่อป้อนแกลบให้โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงงานอายิโนโมโต๊ะ จังหวัด อยุธยา

ชุดบำบัดกลิ่นควันกาว (Dust collector)

ตัวอย่างลูกค้างานบริการของเรา ชุดบำบัดกลิ่นควันกาว ในระบบ Dust Collector

โครงการ ติดตั้งท่อดักและชุดระบบบำบัดกลิ่นควันกาว โรงงานสวนส้ม บริษัท ไทยยูเนียนกรุ๊ป จังหวัด สมุทรปราการ