ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม

บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและตู้ควบคุม

เราพร้อมให้การบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติ Automation, ระบบไฟฟ้ากำลังและตู้ควบคุม เป็นต้น

ตัวอย่างงานบริการด้านระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ

CONTROL BAG FILLTER PANEL (ตู้ควบคุมระบบดักฝุ่นละออง)

ผู้ให้บริการงานติดตั้ง CONTROL BAG FILLTER PANEL (ตู้ควบคุมระบบดักฝุ่นละออง)

ตู้ควบคุมระบบแบ๊กฟิวเตอร์ โรงสีที่สุรินทร์
ABB Main Circuit Breaker 250 A.
Delta Inverter CP2000 125 Hp.
Delta PLC DVP48
Delta HMI DOP-B7

POWER PLUG (ตู้เพาเวอร์ ปลั๊ก)

ผู้ให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง POWER PLUG (ตู้เพาเวอร์ ปลั๊ก) ABB main curcuit breaker 100A

ตู้ไฟชั่วคราวและตู้ไฟเพาเวอร์ปลั๊ก
ABB Main Circuit Breaker 100 A
Power Plug 2P-E x 8 SET

CONTROL PUMP PANEL (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ)

ตัวอย่างลูกค้างาน CONTROL PUMP PANEL (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ)

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 50 HP x 3 set (Type 2 duty 1 Stand by)
เมนเบรคเกอร์ ABB 250 A
ชุดควบคุม Y-D ABB 3 Set