บริการของเรา

ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ

บริการงานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ Ventilation System

NJY GROUP มีบริการให้คำปรึกษาด้านระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศและระบบกำจัดฝุ่น สำหรับอาคารที่พักอาศัย

ระบบส่งน้ำและสุขาภิบาล

บริการด้านระบบส่งน้ำ ปั๊มน้ำและสุขาภิบาล

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมปั๊มน้ำ-เครื่องสุบน้ำ ระบบส่งน้ำและสุขาภิบาล พร

ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม

บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและตู้ควบคุม

เราพร้อมให้การบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติ A

Subscribe to บริการของเรา