แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

04 June 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ CALPEDA NM NMS​ ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว

ตัวแทนจำหน่าย บริษัทขายส่ง-ปลีกเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว CALPEDA NM NMS (CALPEDA Single Twin Impeller Centrifugal Pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว CALPEDA รุ่น NM, NMS เป็นปั๊มน้ำ-เครื่องสูบน้ำชนิดรอบเร็ว 2900 รอ