แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

30 May 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO XST ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบมาตรฐาน

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบมาตรฐาน LEO XST (LEO Standard Centrifugal Pump) ในประเทศไทย

Domestic - Standard Centrifugal Pump
เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XST นี้เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนและสูบจ่ายน้ำสะอาด น้ำประปา & การชลประทาน น้ำหมุนเวียนในระบบเครื่องปรับอากาศ