แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

20 May 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO Garden ปั๊มน้ำจุ่มที่ใช้ในสวน

ตัวแทนจำหน่าย ร้านขายปลีก-ส่งเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำจุ่มที่ใช้ในสวน LEO Garden (Domestic - Garden Submersible Pump) ในประเทศไทย

Domestic - Garden Submersible Pump
เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ LEO รุ่น XKS-750P, LKS-404P, XKS-400SW นี้เหมาะสำหรับใช้จุ่มเพื่อสูบน้ำจากบ่อหรือสระว่ายน้ำ และระบายน้ำจากฐานอาคาร