แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

13 May 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ​​ POLO.AUJDW-100(EJECTOR-167​ ปั๊มร้ำหอยโข่ง

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ​​ POLO.AUJDW-100(EJECTOR-1​ ปั๊มร้ำหอยโข่ง

ปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มหอยโข่ง) โปโล (POLO) รุ่น AUJDW-100(EJECTOR-1) กำลังมอเตอร์ 0.75 กิโลวัตต์ (1 แรงม้า) ขนาดบ่อ 4 นิ้ว ขนาดท่อดูดเข้า 1-1/4 นิ้ว ขนาดท่อส่งออก 1 นิ้ว อัตราการไหล 40 ลิตร/นาที ระยะส่