แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

06 May 2022

UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า มีให้เลือกใช้งาน ดังนี้

แบบ Line Interactive UPS ขนาดเล็ก ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับ-ไฟฟ้ากระพริบ-ไฟตก-ไฟเกิน-ฟ้าผ่า-ไฟกระโชกและสัญญาณรบกวน จากการจ่ายไฟฟ้า UPS จะจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ป้องกันการชำรุดเสียหาย ของงานที่กำลังทำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบ On-Line UPS Pure Sine Wave ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับ-ไฟฟ้ากระพริบ- ไฟตก-ไฟเกิน-ฟ้าผ่า-ไฟกระโชกและสัญญาณรบกวน สำหรับเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ Output +1% ตลอดเวลา