แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

02 May 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ​ EBARA LPS ปั๊มอุตสาหกรรมชนิด Inline

ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ-EBARA LPS ปั๊มอุตสาหกรรมชนิด Inline ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ EBARA LPS เป็นประเภทของปั๊มที่แบ่งตามแนวการไหลของน้ำ ปั๊มน้ำชนิดนี้ทางน้ำเข้าและออกอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกัน