แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

21 March 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ ELECTRA EJ ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร

ตัวแทนจำหนา่ย ร้านขายปลีก-ส่งปั๊มน้ำ-เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ELECTRA EJ (Back pull out endsuction) ในประเทศไทย tanyakan

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ ELECTRA รุ่น EJ series ได้รับการออกแบบขนาดและคุณภาพการทำงานด้วยมาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับสูบน้ำเสีย น้ำที่มีตะกอนจากขบวนการผลิต อาทิ งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม