แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

11 January 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ GRUNDFOS NK ปั๊มน้ำแนวนอน

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำแนวนอน GRUNDFOS รุ่น NK (grundfos NK end suction horozontal pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction pumps) แบบ long-coupled (NK) เหมาะกับโรงไฟฟ้าผลิตความร้อนแบบรวมศูนย์, ระบบทำความร้อน-ความเย็น, ระบบปรับอากาศ, ระบบกดน้ำราดจากถัง, ระบบอุตสาหกรรม