แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

06 January 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ GRUNDFOS CM ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง GRUNDFOS รุ่น CM (grundfos CM centriful pump) ในประเทศไทย

เครื่องสูบน้ำ GRUNDFOS รุ่น CM และ CME เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแนวนอนหลายใบพัดชนิดไม่หล่อน้ำด้วยตัวเอง เครื่องสูบน้ำรุ่น CM หรือ CME ใช้เป็นเครื่องสำหรับติดตั้งในระบบ OEM และเครื่องเพิ่มแรงดันส่วนก