แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

03 January 2022

เครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำ GRUNDFOS APZ ปั๊มน้ำบาดาลหอยโข่ง

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำกรุนฟอสต์-ปั๊มน้ำบาดาลหอยโข่ง GRUNDFOS รุ่น APZ (Grundfos APZ Unilift AP pump) ในประเทศไทย

ปั้มน้ำ GRUNDFOS รุ่น Unilift AP และ Unilift AP Basic เป็นเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับการติดตั้งชั่วคราว/พกพา และการติดตั้งแบบวางตั้งอิสระอย่างถาวร เครื่องสูบน้ำใบพัดเดี่ยว