แสดงข้อมูลตามวันที่กำหนด

09 November 2016

Dust collector System

Dust collector System
มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนสำคัญคือ
1.Dust Collector
2.Blower and Duct
3.MCC Control Panel

โครงการ ชุดดูดละอองข้าว ชุดขัดขาว ขัดมัน (Dust collector)

โครงการ ชุดดูดละอองข้าว ชุดขัดขาว ขัดมัน (Dust collector)

โครงการ ชุดดูดละอองข้าว ชุดขัดขาว ขัดมัน โรงสีข้าวกิจเจริญชัย จังหวัด กาญจนบุรี

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูง จากการเกิดฟ้าผ่าที่ สายส่ง หรือ พื้นดิน

ความหมายของ Surge Protector
ไม่ว่าจะเป็นคำว่า Surge Protection Device (SPD), Surge Suppression Equipment (SSE) หรือ Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS) จะหมายถึงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันคือ Surge Protector หรือ "อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ"
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ ซึ่งพลังงานที่สูงมากเช่นนี้สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ในการควบคุมการประมวลผล ฯลฯ